Prevenirea și stingerea incendiilor (PSI)

Conform Legii 307 din 2006 și Ordinului nr. 163 din 2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor, precum și Ordinul nr. 166 din 2010 pentru aprobarea dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalații aferente “Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, național, cu caracter permanent, la care sunt obligate să participe, în condițiile prezentei legi, autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și toate persoanele fizice și juridice aflate pe teritoriul Romaniei.” Echipa noastră vine în ajutorul vostru în vederea întocmirii documentației PSI.

Documentația pe linie de PSI se realizează o singură dată la înființarea firmei și aceasta constă în:
Eliberarea de tematici specifice de instruire a angajaților pentru prevenirea și stingerea incendiilor (PSI);
Decizie organizarea apărării împotriva incendiilor;
Întocmirea de instrucțiuni specifice de prevenirea și stingerea incendiilor (PSI-SU);
Dispoziție reglementare fumat;
Dispoziție reglementare lucrul cu foc deschis;
Permis de lucru cu foc;
Dispoziție instruirea lucrătorilor în domeniul SU;
Teme de instruire;
Dispoziție numire cadru tehnic cu atribuții în stingerea incendiilor;
Registru permise pentru lucru cu foc deschis;
Evidență exerciții de evacuare;
Evidență exerciții de intervenție;
Întocmirea planului de evacuare și semnalizarea în caz de incendiu
Planurile de depozitare a mărfurilor (unde este cazul)
Consultanță privind semnalizarea de securitate la incendiu
Întocmirea procedurilor de evacuare
Elaborarea de proceduri interne pe linie de situații de urgență

Asistență periodică PSI

Se acordă consultanţă pentru Organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor în conformitate cu legislaţia în vigoare (Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, art.19 lit.a), f), g), h), j), Ordinul MAI.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, art.5, lit.a), b), c), d), e), f), g), h), k), l), n), OMAI 712/2005 pentru aprobarea dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, art.7, art.8, al.(1), art.9, lit a), și lit.b), art.10-20, modificat și completat cu OMAI 786/2005):
Efectuarea instruirii introductiv generale de apărare împotriva incendiilor;
Stabilirea structurilor cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;
Elaborarea actelor de autoritate: decizii, dispoziții, hotărâri prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor;
Elaborarea documentelor și evidențele specifice privind apărarea împotriva incendiilor (documente legate de organizarea instruirilor, stabilirea atribuțiilor personalului pe linia apărării împotriva incendiilor, întocmirea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor la locurile de muncă, întocmirea planului de evacuare a persoanelor și a planului de depozitare și evacuare a materialelor periculoase);
Executarea de controale periodice, în scopul depistării, cunoașterii și înlăturării stărilor de pericol care pot favoriza inițierea sau dezvoltarea incendiilor.

Documentația se elaborează de către Cadrele Tehnice PSI ai SSMzone în funcție de particularitățile locurilor de muncă.
Reprezentarea clientului în caz de control ISU este GRATUITĂ în cazul încheierii unui contract de colaborare cu echipa SSMzone.