Evalure riscuri de accidentare

Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională este OBLIGATORIE în cadrul oricărei societăți, conform Legii 319/2006 art. 12: lit. a). și trebuie să cuprindă inclusiv acele grupuri sensibile la riscuri specifice.
Evaluarea riscurilor profesionale este o obligație a angajatorului cerută de toate directivele europene transpuse în legislația României, în cadrul procesului de aderare al țării noastre la Uniunea Europeană.
Evaluarea riscurilor profesionale este un instrument care demonstrează aplicarea tuturor principiilor de prevenire la nivelul societății în cauză.

Astfel echipa SSMzone va:
Analiza toate activitățile desfășurate și procesele tehnologice folosite;
Identifica factorii de risc pentru fiecare componentă a sistemului de muncă din cadrul locului de muncă analizat: lucrător, sarcina de muncă, mijloace de muncă, mediul de lucru;
Identifica, cuantifica și ierarhiza riscurile;
 Întocmi lista de măsuri propuse pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor pentru fiecare loc de muncă.

Evaluările de riscuri sunt necesare pentru diminuarea sau chiar eliminarea factorilor de risc din cadrul societății dumneavoastră, fiind realizate în conformitate cu prevederile art. 7 și art. 12 din Legea Nr. 319/2006 a Securității și Sănătății în Muncă.
Evaluarea se realizează prin aplicarea metodei I.N.C.D.P.M. de evaluare a riscurilor de accidentare și îmbolnlăvire profesională pe post de lucru, avizată de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale in anul 1993.