Termeni și condiții

Acceptul dumneavoastră
Termenii și Condițiile se referă exclusiv la site-ul www.ssmzone.ro, administrat de GRALMI CONSULTING S.R.L.. Utilizând acest site, vă dați acordul pentru termenii și condițiile acestui site.

Politica de confidențalitate
Utilizarea acestui site presupune acceptul dumneavoastra a politicii de confidențialitate.

Cookies
Acest site nu foloseste cookie-uri proprii. Pentru o informare completă, vă rugăm să parcurgeți categoria Cookies.

Dreptul utilizatorilor de reprezentare
Utilizatorii acestui site atesta faptul ca sunt majori si ca au dreptul legal de reprezentare a societatilor in numele carora cer oferte de pret.

Acuratețea datelor transmise
Utilizatorii acestui site se obligă să transmită date complete și corecte, conform indicațiilor formularului de contact prezent pe site.

Absolvirea de raspundere
Utilizând acest site, luați la cunoștință și acceptați că GRALMI CONSULTING S.R.L. nu poate fi trasă la răspundere pentru orice pagube produse de utilizarea site-ului.
Acceptând să navigați acest site, acceptați în mod expres și implicit că înțelegeți că sunteți de acord cu următoarele puncte:
1. Utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. GRALMI CONSULTING S.R.L. se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, privind orice serviciu descris pe acest site.
2. GRALMI CONSULTING S.R.L. nu oferă nicio garanție că:
a. Informațiile vor împlini toate cerințele dumneavoastră
b. Serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori
c. Rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte
d. Calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului vă va satisface toate cerințele
e. Orice eroare de program va fi corectată
3. Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutul site-ului.
4. Niciun sfat sau alte informații similare, orale sau scrise, obținute prin intermediul www.ssmzone.ro nu constituie o garanție.
5. GRALMI CONSULTING S.R.L. nu va fi răspunzătoare de niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilități de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă GRALMI CONSULTING S.R.L. a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:
a. Utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului
b. Costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin / de pe site-ul www.ssmzone.ro
c. Acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului
d. Declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului
e. Orice altă problemă legată de serviciile site-ului
6. Acest site este oferit în această formă fără alte garanții. GRALMI CONSULTING S.R.L. nu este și nu poate fi făcută responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului său.

Politica de confidențialitate

Politica de Confidențialitate se referă exclusiv la site-ul www.ssmzone.ro, administrat de GRALMI CONSULTING S.R.L. Utilizând acest site, vă dați acordul pentru prezenta Politică de Confidențialitate.

Datele cu caracter personal și scopul utilizării lor
Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizica identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. www.ssmzone.ro respectă confidențialitatea datelor dumneavoastră. Nu vom folosi niciodată și sub nicio formă datele dumneavoastră de contact sau informațiile pe care ni le trimiteți în alte scopuri decât cele enunțate în prezenta Politică de Confidențialitate.

Colectarea și utilizarea informației
Informațiile cu caracter personal sunt colectate de www.ssmzone.ro prin intermediul formularului de contact. Datele colectate prin formularul de contact nu vor fi distribuite niciunei terțe părți și vor fi folosite exclusiv în scopul comunicării dintre utilizatorul site-ului și administratorul acestuia. www.ssmzone.ro poate contacta utilizatorii telefonic sau pe adresele de email furnizate pentru mai multe informații cu privire la serviciile oferite.  Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general, numele, prenumele, adresa de e-mail, telefonul, precum și alte date cu caracter personal furnizate către www.ssmzone.ro, de obicei de dumneavoastră, în vederea îndeplinirii scopurilor sus-menționate. www.ssmzone.ro va solicita furnizarea tuturor categoriilor de date cu caracter personal, exclusiv în scopurile sus- menționate, în vederea desfășurarii activității noastre curente și în vederea prestării serviciilor noastre. Datele dvs. personale vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului prelucrării acestora. www.ssmzone.ro poate utiliza datele colectate în scopuri de analiza statistica utilizatorilor acestui site.

Administrarea datelor cu caracter personal
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, www.ssmzone.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care utilizatorii le furnizează despre ei înșiși, un membru al familiei lor, ori o altă persoană.

Principii GDPR
Ori de câte ori vom prelucra date cu caracter personal, vom ține cont de urmatoarele principii:
• Legalitate, echitate și transparență – datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate ”în mod legal, echitabil și transparent”;
• Limitări legate de scop – datele dvs. vor fi colectate în scopuri bine determinate, explicite si legitime, iar prelucrările ulterioare ale datelor respective nu se vor abate de la aceste scopuri;
• Reducerea la minimum a datelor – orice colectare de date personale va fi foarte bine analizată înainte de solicitarea efectiva a datelor pe care urmează să le prelucrăm, care vor fi relevante și strict limitate la ceea ce este absolut necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate;
• Exactitatea informațiilor – operatorii trebuie să ia toate măsurile pentru a asigura validitatea datelor, iar cele dovedite inexacte trebuie actualizate fără întârziere sau șterse;
• Limitarea stocării – datele trebuie păstrate exclusiv pentru perioada pentru care sunt necesare prelucrării asumate. Perioadele mai lungi de stocare reprezintă excepții asociate cu activități publice de arhivare, cercetare sau statistică, care se pot desfășura în anumite condiții;
• Integritate și confidentialitate – prelucrarea datelor personale trebuie facută în condiții de siguranță, care să includă ”protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare”.

Drepturile utilizatorilor
www.ssmzone.ro asigură respectarea drepturilor conferite persoanelor vizate în temeiul GDPR, printre care:
• Dreptul de acces – vă permite obținerea detaliilor relevante prelucrării datelor cu caracter personal;
• Dreptul la rectificare – va permite rectificarea datelor dvs. personale, dacă acestea au fost incorect prelucrate;
• Dreptul de a fi uitat – vă permite ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în legatură cu scopurile pentru care au fost colectate);
• Dreptul la restricționarea datelor prelucrate – va permite obținerea restricționarii procesării datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioadă care să ne permita să verificam o astfel de exactitate);
• Dreptul de a obiecta – vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege;
• Dreptul la portabilitatea datelor – vă permite sa primiți datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în format electronic sau să transmiteți aceste date altui operator de date.
Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune prelucrării datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevăzute de lege (de exemplu, prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție sau securitate socială).

Cookies

Politica privind Cookie-urile se referă exclusiv la site-ul www.ssmzone.ro, administrat de GRALMI CONSULTING S.R.L.. Utilizând acest site, vă dați acordul pentru folosirea cookie-urilor în concordanță cu informațiile prezentate. Mai exact, acceptați utilizarea cookie-urilor pentru scopurile descrise mai jos.

Ce sunt Cookie-urile?
Cookie-urile sunt fișiere de dimensiuni extrem de reduse, compuse dintr-un șir de litere și cifre, salvate în calculatorul dumneavoastră de serverele paginilor web pe care le vizitați. Aceste fișiere permit proprietarilor de site-uri să vă deosebeasca de alți useri ai aceluiași site. Cookie-urile nu pot fi rulate pe calculatorul dumneavoastra, folosite pentru a livra virusi sau permite accesul nostru în hard disk-ul dumneavoastră. Nu putem accesa datele de pe hard disk-ul dumneavoastră chiar dacă acolo se stocheaza cookie-urile.

Ce scopuri indeplinesc cookie-urile?
Scopurile cookie-urilor sunt variate, câteva exemple fiind:
• Asigurarea unor functionalități web esențiale: Acestea vă permit navigați pe website-uri și să le folosiți functionalitățile precum accesarea zonelor restricționate sau salvarea produselor în cosul de cumpărături.
• Îmbunătățirea performanței: Aceste cookie-uri colectează informații despre modul în care vizitatorii folosesc un website, de exemplu care sunt paginile cele mai vizitate sau numărul de erori pe care un vizitator le primește. Aceste cookie-uri ne ajută să îmbunătățim funcționalitatea versiunilor viitoare ale site-ului.
• Asigurarea personalizării: Aceste cookie-uri permit site-ului să rețina alegerile pe care le faceți precum regiunea din care îl folositi, pentru a va livra o experiență potrivită profilului dumneavoastră.

Ce cookie-uri foloseste www.ssmzone.ro?
www.ssmzone.ro nu foloseste cookie-uri proprii. Cookie-urile folosite aparțin unor furnizori externi enumerați în continuare:
1. Cookie-uri Google Analytics. Acestea aparțin și sunt create de către compania Google, cu scopul de a îmbunătăți înțelegerea posesorului unui website a comportamentului vizitatorilor pe site-ul său. De regulă sunt stocate informații privind durata vizitei, zona geografică a utilizatorului, paginile vizitate, paginile de intrare/iesire, ș.a.
Aceste cookie-uri sunt stocate pe serverele respectivilor terți și sunt administrate conform propriilor politici.

Cum pot opri cookie-urile?
Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate, sau puteti seta browserul să accepte cookie-uri doar de la anumite site-uri.
Toate browserele actuale oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se gasesc de regulă în meniul “Opțiuni” sau în meniul “Preferințe”.
Notă: Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online.

Pentru întrebări legate de Termeni și Condiții, Politica de confidențialitate sau Cookies
ne puteți contacta la adresa de E-Mail: office@ssmzone.ro sau telefonic la 0761 666 256.