Coordonare șantier

SSMzone vă oferă servicii de coordonare șantier în conformitate cu prevederile HG 300/2006, privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pe șantierele mobile și temporare. HG 300/2006 stipulează ca obligativitate desemnarea unui coordonator de securitate și elaborarea planului de securitate și sănătate în muncă.

Coordonarea SSM a șantierelor mobile și temporare cuprinde:
Întocmirea planului propriu de securitate și sănătate în muncă (SSM);
 Verificarea modului de respectare a planului propriu în șantier;
 Deschiderea, completarea și actualizarea Registrului de Coordonare;
 Întocmirea rapoartelor referitoare la situația securității și sănătății în muncă (SSM) pe șantier, neconformități constatate și măsuri de remediere;
 Participarea la ședintele de coordonare SSM referitoare la activitățile șantierului;
 Avizarea planurilor proprii ale subantreprenorilor;
 Instruirea angajaților, conform tematicii periodice, în funcție de nivelul lucrărilor;
Alte activități specifice coordonărilor de șantier.