Securitate și Sănătate în Muncă (SSM) in Timișoara

Conform normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securității și Sănătății în Muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 1 425/2006 – actualizată cu HG nr. 955/2010, angajatorii au obligația să obtină autorizația de funcţionare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă (servicii SSM), înainte de începerea activității. Echipa noastră vine în ajutorul vostru, în vederea întocmirii documentației SSM.

Documentația pe linie de SSM se realizează o singură dată la înființarea firmei sau la schimbarea domeniului de activitate și aceasta constă în:

Eliberarea de tematici specifice fiecărei activitate și pentru toate fazele de instruire;
Elaborarea planului de prevenire și protecție, propriu societății, pe baza evaluării riscurilor de accidentare și a riscurilor de boli profesionale identificate pentru fiecare post de lucru, a activităților desfășurate și a echipamentelor de muncă utilizate;
Emiterea deciziilor pe linie de SSM cu privire la:
• Desemnare serviciu extern prevenire si protecție (sau numire lucrător desemnat);
• Durata de instruire;
• Acordarea primului ajutor;
• Reprezentantul salariaților cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă;
• Evidențierea zonelor cu pericol grav și iminent.
Implementarea normativului de acordare a echipamentului de protecție (unde este cazul);
Organizarea comitetului de securitate și sănătate în munca (CSSM) (unde este cazul);
Instrucțiuni proprii de sănătate și securitate în muncă;
Instrucțiuni de prim ajutor;
Planul de acțiune în caz de pericol grav si iminent.

Asistența pe linie de Securitate și Sănătate în Muncă (SSM) cuprinde:

Deplasare la punctele de lucru pentru evaluare și instruire SSM;
Deplasare la punctele de lucru in caz de control din partea ITM;
Completarea fișelor individuale de securitate și sănătate în muncă (SSM);
 Informarea angajatorului asupra deficientelor constatate pe linie SSM și propunerea de măsuri de prevenire si protecție;
 Consultanță pe linie de securitate și sănătate în muncă – SSM privind signalistica din cadrul firmei, obligatorie pentru fiecare punct de lucru;
 Îndrumarea angajatorului cu privire la echipamentul individual de protectie (EIP) ce trebuie utilizat în mod obligatoriu și instruirea angajaților spre utilizarea acestuia corect și ori de câte ori se află la lucru;
 Asigurarea instruirii lucrătorilor în domeniul SSM: instructaj general, instructaj periodic, testare la angajare și testare periodică;
 Participarea efectivă la verificarea însușirii și a modului de aplicare a măsurilor propuse în planul de prevenire, atât de angajator cât și de angajati;
 Cercetarea accidentelor de muncă;
 Actualizarea planului de prevenire și protecție.

Documentația se elaborează de către Inspectorii SSMzone în funcție de particularitățile locurilor de muncă și ale activităților desfășurate.
Reprezentarea clientului în caz de control ITM este GRATUITĂ în cazul încheierii unui contract de colaborare cu echipa SSMzone.

    Serviciul de care sunteți interesat

    Str. Dr. Pavel Vasici Ungureanu 27, Timișoara 300489