Hotărâri de guvern, Ordonanțe, Ordine

1. HG 1425-2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319-2006

2. HG 115-2004 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție

3. HG 300-2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile

4. HG 493-2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot

5. HG 971-2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sanatate la locul de muncă

6. HG 1028-2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

7. HG 1048-2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucratori a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă

8. HG 1051-2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni dorsolombare

9. HG 1058-2006 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive

10. HG 1091-2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă

11. HG 1092-2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă

12. HG 1136-2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice

13. HG 1146-2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă

14. HG 1218-2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în munăa pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici

15. OUG 107-2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346-2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale

16. Normele generale de protecție a muncii